Apie

Inovatyvus „Choice“ sprendimas

Sukūrus integruotą smurto dėl lyties ir diskriminacijos mokyklos aplinkoje problemos sprendimo mechanizmą, „CHOICE“ siekia skatinti labiau įtraukiančią mokyklos aplinką ir kovoti su netolerancija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Šis mechanizmas apima mokyklų įvairovės politiką, mokyklų specialistų gebėjimų stiprinimą, internetinę pranešimų apie smurto ir (arba) netolerancijos atvejus sistemą ir paramos paslaugas aukoms bei incidentų liudininkams.

„CHOICE“ remiasi internetine platforma „LiveWithoutBullying“ (livewithoutbullying.com), kuri siūlo apmokytų ekspertų ir bendraamžių pagalbą patyčias patiriantiems vaikams ir paaugliams, taip pat tėvams ir pedagogams.

„CHOICE“ siekiama:

Stiprinti mokyklų specialistų gebėjimus remti įvairovę mokyklos aplinkoje.

Skatinti pranešimą apie smurto ir patyčių dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lyties raiškos atvejus mokyklos aplinkoje.

Vykdyti homofobinės ir transfobinės diskriminacijos prevenciją mokyklose ir pasipriešinti šio pobūdžio patyčioms.

Didinti prieigą prie paramos diskriminacijos ir patyčių mokyklos aplinkoje aukoms paslaugų.

Didinti sąmoningumą apie diskriminaciją bei homofobines ir transfobines patyčias mokyklos aplinkoje.

Kas lems „CHOICE“ sėkmę?

Nacionalinių ataskaitų apie LGBT ir kitų moksleivių bei mokyklų profesionalų poreikius parengimas ir gairių mokyklos įvairovės politikos parengimui pateikimas

Gebėjimų ugdymo programos mokyklų specialistams parengimas, siekiant įgyvendinti įvairovės politiką mokykloje

Internetinės sistemos, skirtos smurto ir (arba) netolerancijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės mokyklos aplinkoje atvejams registruoti bei pranešti, sukūrimas.

Nemokamų internetinių paramos paslaugų smurto ir netolerancijos mokykloje aukoms teikimas internetinėje platformoje livewithoutbullying.com
ir mobiliojoje programėlėje.

Internetiniai mokymai pradinių ir vidurinių mokyklų darbuotojams, padedantys spręsti homofobinių ir transfobinių patyčių problemą mokyklos aplinkoje.

Dalyvaukite

mūsų seminare apie mokyklų įvairovės politikos svarbą