Новини

CHOICE: Създадени са модули, предназначени за специалисти от средните училища в подкрепа на многообразието и приобщаващата училищна среда!

С гордост съобщаваме, че „CHOICE“ създаде онлайн модули с дейности, целящи да повишат капацитета на специалистите в средните училища, за да подкрепят многообразието в класната стая. Целта на тези модули е да помогнат на училищните специалисти да прилагат политиките за многообразие в училищата, да създават приобщаваща училищна среда и да повишават осведомеността на училищната общност […]

CHOICE: Създадени са модули, предназначени за специалисти от средните училища в подкрепа на многообразието и приобщаващата училищна среда!

С гордост съобщаваме, че „CHOICE“ създаде онлайн модули с дейности, целящи да повишат капацитета на специалистите в средните училища, за да подкрепят многообразието в класната стая. Целта на тези модули е да помогнат на училищните специалисти да прилагат политиките за многообразие в училищата, да създават приобщаваща училищна среда и да повишават осведомеността на училищната общност […]

CHOICE: Създадени са модули, предназначени за специалисти от средните училища в подкрепа на многообразието и приобщаващата училищна среда!

С гордост съобщаваме, че „CHOICE“ създаде онлайн модули с дейности, целящи да повишат капацитета на специалистите в средните училища, за да подкрепят многообразието в класната стая. Целта на тези модули е да помогнат на училищните специалисти да прилагат политиките за многообразие в училищата, да създават приобщаваща училищна среда и да повишават осведомеността на училищната общност […]

CHOICE: Създадени са модули, предназначени за специалисти от средните училища в подкрепа на многообразието и приобщаващата училищна среда!

С гордост съобщаваме, че „CHOICE“ създаде онлайн модули с дейности, целящи да повишат капацитета на специалистите в средните училища, за да подкрепят многообразието в класната стая. Целта на тези модули е да помогнат на училищните специалисти да прилагат политиките за многообразие в училищата, да създават приобщаваща училищна среда и да повишават осведомеността на училищната общност […]