Επέλεξε να είσαι η αλλαγή
που θέλεις να δείς στον κόσμο…

Τι είναι το CHOICE?

Το CHOICE είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία – συνέχεια του Hombat.eu – που στοχεύει στην προώθηση ενός περιεκτικού σχολικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας με βάση την ταυτότητα του φύλου, την έκφραση του φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή / και τα χαρακτηριστικά φύλου στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Το CHOICE βασίζεται επίσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα LiveWithoutBullying (livewithoutbullying.com) μέσω της οποίας προσφέρεται υποστήριξη από εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες σε παιδιά και εφήβους που είναι θύματα εκφοβισμού, καθώς και σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ακολούθησε το CHOICE
Πως;

Ηλεκτρονική κατάρτιση για σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.

Λάβε Μέρος

στο εκπαιδευτικό εργαστήριό μας σχετικά με τη σημασία των σχολικών πολιτικών για την ποικιλομορφία και τον σεβασμό της διαφορετικότητας

Caldera Forms has been closed as of April 5, 2022 and is not available for download. You can try the other Form plugins instead

Εταίροι Έργου