Αντικείμενο του έργου

Η καινοτόμος λύση που προσφέρει το CHOICE

Αναπτύσσοντας έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και διακρίσεων λόγω φύλου στο σχολικό περιβάλλον, το CHOICE στοχεύει στην προώθηση ενός πιο περιεκτικού σχολικού περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει: πολιτικές σεβασμού της διαφορετικότητας στο σχολείο, ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου, ένα ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς περιστατικών βίας ή / και μισαλλοδοξίας και υπηρεσίες υποστήριξης στα θύματα και τους μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού.

Το CHOICE βασίζεται επίσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα LiveWithoutBullying (livewithoutbullying.com) που προσφέρει υποστήριξη από εκπαιδευμένους ειδικούς σε παιδιά και εφήβους που είναι θύματα εκφοβισμού, καθώς και σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Οι στόχοι του CHOICE

Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών των σχολείων στην προάσπιση της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Αύξηση της δυνατότητας της αναφοράς για περιστατικά βίας με βάση την ταυτότητα του φύλου, την έκφραση του φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό στο σχολικό περιβάλλον.

Πρόληψη και αντιμετώπιση ομοφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων και εκφοβισμών στο σχολείο

Αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και των παρατηρητών ενός περιστατικού βίας και μισαλλοδοξίας με βάση τα θέματα φύλου, και τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τα οποία συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις και τον ομοφοβικό ή τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον.

Πως θα πετύχει το CHOICE;

Αναπτύσσοντας εθνικές εκθέσεις σχετικά με το τι χρειάζονται οι ΛΟΑΤΚΙ & CIS  Ετεροφυλόφιλοι μαθητές και οι επαγγελματίες του σχολείου και παρέχοντας οδηγίες για τις σχολικές πολιτικές της ποικιλομορφίας/σεβασμού της διαφορετικότητας.

Σχεδιάζοντας ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής πολιτικών ποικιλομορφίας και σεβασμού της διαφορετικότητας στο σχολείο

Δημιουργώντας ένα διαδικτυακό σύστημα καταγραφής και αναφοράς περιστατικών βίας ή / και μισαλλοδοξίας με βάση τα θέματα φύλου, και τον σεξουαλικό προσανατολισμό στο σχολικό περιβάλλον

Παρέχοντας δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης σε θύματα και σε παρατηρητές περιστατικών βίας και μισαλλοδοξίας στο σχολείο, χρησιμοποιώντας ως βάση την διαδικτυακή πλατφόρμα του KMOP livewithoutbullying.com
και την εφαρμογή για κινητά.

Ηλεκτρονική κατάρτιση για σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.

Λάβε Μέρος

στο εκπαιδευτικό εργαστήριό μας σχετικά με τη σημασία των σχολικών πολιτικών για την ποικιλομορφία και τον σεβασμό της διαφορετικότητας