Избери да бъдеш промяната,
която искаш да видиш в света…

Какво е CHOICE?

CHOICE е европейска инициатива – продължение на Hombat.eu – която има за цел насърчаване на по-приобщаваща училищна среда и борба с нетърпимостта на основа на полова идентичност, изразяване на пола, сексуална ориентация и / или полови характеристики в Гърция, България, Литва и Румъния.

CHOICE се основава и на онлайн платформата LiveWithoutBullying (livewithoutbullying.com), която предлага подкрепа от обучени експерти и връстници, на ученици / тийнейджъри, жертви на тормоз, а също така и на родители и възпитатели.

Последвай своя ИЗБОР

Как?

Онлан обучения за училищни съветници и учители в началното и средното училище за справяне със случаите на хомофобски и транфобски тормоз в училищна среда.

Участвайте

В нашите семинари за политики за повишаване на многообразието в училище

Caldera Forms has been closed as of April 5, 2022 and is not available for download. You can try the other Form plugins instead

PROJECT PARTNERS